Menu

Xe điện thu gom rác ngõ xóm

Xe điện thu gom rác ngõ xóm đô thị và nông thôn

Dùng để chở thùng rác 120L, 240L

Số lượng
Yêu cầu báo giá